پایگاه کشوری عربی
کتاب گویا عربی هشتم

 

سلام: فایل های کتاب گویای عربی هشتم تقدیم شما می گردد.

توجه: به دلیل تغییرات جزئی این فایل ها همان کتاب صوتی سال قبل می باشد.

عربي مقدمات 2.65 MB
درس اول 16.8 MB
درس دوم 15.9 MB
درس سوم 13.9 MB
درس چهارم 18.9 MB
درس پنجم 14.5 MB
درس ششم 17.9 MB
درس هفتم 16.8 MB
درس هشتم 16.5 MB
درس نهم 16.7 MB
درس دهم 10.1 MB
المعجم 1  7.21 MB
المعجم 2 2.05 MB
المعجم 3 964 KB
المعجم 4 0.95 MB
المعجم 5 1.93 MB
المعجم 6 2.83 MB
المعجم 7 1.85 MB
المعجم 8 772 KB
المعجم 9 0.97 MB
المعجم 10 1.49 MB
المعجم 11 841 KB
المعجم 12 3.12 MB
المعجم 13 1.84 MB
المعجم 14 1.66 MB
المعجم 15 881 KB
المعجم 16 1.45 MB
المعجم 17 518 KB
المعجم 18 3.14 MB
المعجم 19 1.31 MB
المعجم 20 2.29 MB
المعجم 21 2.10 MB
المعجم 22 2.26 MB
المعجم 23 1.88 MB
المعجم 24 4.08 MB
المعجم 25 2.04 MB
المعجم 26 1.53 MB
المعجم 27 2.51 MB
المعجم 28 923 KB
المعجم 29 508 KB
المعجم 30 1.21 MB

 

جست و جو
ورود کاربران
نام کاربری
کلمه عبور
کد امنیتی