پایگاه کشوری عربی
کتاب گویا عربی هفتم

 

سلام: فایل های کتاب گویای عربی هفتم تقدیم شما می گردد.

توجه: به دلیل تغییرات جزئی این فایل ها همان کتاب صوتی سال قبل می باشد.

عربي مقدمات 4.858 kb
درس اول 26.88 Mb
درس دوم 21.15 Mb
درس سوم 27.72 Mb
درس چهارم 21.39 Mb
درس پنجم 22.64 Mb
درس ششم 21.83 Mb
درس هفتم 17.74 Mb
درس هشتم 18.41 Mb
درس نهم 19.91 Mb
درس دهم 27.16 Mb
درس يازدهم 20.58 Mb
درس دوازدهم 22.65 Mb
درس سيزدهم 23.64 Mb
درس چهاردهم 23.11 Mb
درس پانزدهم 13.76 Mb
درس شانزدهم 20.84 Mb
درس هفدهم 16.03 Mb
درس هجدهم 18.02 Mb
درس نوزدهم 24.41 Mb
درس بيستم 20.91 Mb
واژه نامه 80.45 Mb
كاور انتها 866 kb
عربي تيتراژ 4.392 kb
كاور ابتدا 577 kb

 

جست و جو
ورود کاربران
نام کاربری
کلمه عبور
کد امنیتی